Sari la conținut

Environment for Romania

Obiectivul 7: Sate dezvoltate


România, cea mai rurală țară din UE. Uităm adesea, din apartamentele noastre cu geam spre bulevard că România este o țară predominant rurală și mai ales, uităm că satul românesc se confruntă cu probleme semnificative de infrastructură, de conectare la servicii de bază, de educație și de sănătate.

În ciuda potențialului enorm, reformele care au vizat mediul rural fie s-au împotmolit în drumul mâlos care duce spre sat pentru că asfaltul nu se grăbește să apară, fie nu au reușit să priceapă de ce au de fapt oamenii “de la țară“ nevoie cu adevărat. Astfel că astăzi, satul e destul de gol de oameni plecați peste granițe, cu fermieri care se luptă cu greu cu lipsa de resurse și cu tineri care îl părăsesc pentru alte locuri unde au șanse mai bune.

Am încercat în timpul petrecut în cercetare să ascultăm cât mai multe voci din mediul rural ca să înțelegem realitatea lor și să avem astfel șansa de a livra soluții care să îi ajute. Sperăm, cu sprijinul vostru să le aducem pe toate la realitate cât mai curând.


Acest raport a fost lansat public în data de 27 Iunie 2023 online. Vezi înregistrarea.
Lansare raport: Environment for Romania - Sate dezvoltate

Introducere

În contextul în care 83% din suprafața Uniunii Europene este considerată rurală, cu 30% din populație care locuiește în mediul rural, este esențial ca pe agendele publice să fie abordată constant nevoia dezvoltării acestor comunități pentru a le asigura condiții cât mai decente de trai. Acest lucru deja se întâmplă la nivelul UE, concepte precum dezvoltarea rurală durabilă, securitatea alimentară, reziliență, Sate Inteligente, fiind asumate de Uniune și promovate la nivelul statelor membre prin Politica Agricolă Comună și prin diverse alte inițiative și viziuni (ex. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE până în 2040).

Deși dezvoltarea rurală nu mai reprezintă un element de noutate pentru multe state, România, cea mai rurală țară din UE, cu 43,8% din populație locuind în la sat (INS, 2022), încă se confruntă cu provocări semnificative în acest domeniu. Cu toate că în ultimele decenii am asistat la progrese considerable, diferențele între mediul rural și cel urban rămân evidente. Banca Mondială plasează România la granița unei dezvoltări duale inegale: pe de o parte una urbană, dinamică și integrată cu UE; cealaltă rurală, săracă și izolată (World Bank, 2019, From Uneven Growth to Inclusive Development Romania’s Path to Shared Prosperity).

În ciuda resurselor naturale bogate și a potențialului de dezvoltare pe care le oferă satele României, obstacole precum infrastructura deficitară, accesul limitat la servicii publice și oportunitățile economice insuficiente încă persistă și reprezintă motive pentru care mulți tineri aleg să migreze pentru a-și putea asigura traiul și pentru a găsi oportunități de dezvoltare. Aceste aspecte, și anume infrastructura de utilități publice, infrastructura de transport, accesul la educație, sănătate și alte servicii, dezvoltarea economică prin activități agricole și non-agricole, patrimoniul cultural, dar și aspectele socio-demografice au fost considerate în raportul de față principalele dimensiuni care fac un sat sa fie considerat dezvoltat.

Această mapare a fost punctul de plecare în cadrul cercetării, urmată de identificarea și documentarea principalilor actori implicați în domeniul ruralității, cât și a principalelor probleme care afectează locuitorii și spațiul rural deopotrivă. Cea de-a treia parte a raportului prezintă o serie de propuneri de soluții digitale care încearcă să vină în sprijinul rezolvării problemelor, acolo unde acest lucru este posibil și oportun.

Cercetarea care a stat la baza raportului prezent a avut în vedere datele din rapoartele, statisticile și cercetările existente și publicate până la momentul scrierii acestuia. Acestea au fost completate de un număr de 9 interviuri cu experți din domeniu (ex. autorități locale, organizații ale micilor fermieri, experți din zona de salvgardare a patrimoniului, organizații care susțin tinerii din mediul rural, proiecte făcute de universitățile de medicină pentru sprijinirea sănătății rurale, organizații care promovează turismul rural, etc.), pentru a înțelege cum se reflectă problemele asupra calității vieții locuitorilor din rural, dar și asupra principalelor instituții și organizații care sunt implicate activ în dezvoltarea rurală.

Această cercetare nu este exhaustivă, iar rezultatele nu reflectă o generalizare a problemelor identificate pentru toate satele din România, existând diferențe între acestea în funcție de mai multe aspecte, precum: numărul locuitorilor, tipologia satului, caracteristici geografice (ex. satele din Delta Dunării, satele de câmpie sau cătunele din zonele montane, etc.), economice (ex. sate industriale, sate agricole, etc.) sau cultural-istorice.

ore de cercetare
1320
de probleme identificate
57
de ore de incubare
270
de soluții depistate
24
de ore de prototipare
740

Concepte cheie

Dezvoltare rurală = Dezvoltarea rurală se referă la procesul de îmbunătățire a condițiilor de viață, economice și sociale în zonele rurale. Aceasta implică creșterea infrastructurii, accesul la servicii de bază, diversificarea economică, conservarea resurselor naturale și promovarea culturii și tradițiilor locale.

Dezvoltare rurală durabilă = Comparativ cu dezvoltarea rurală, dezvoltarea rurală durabilă implică o abordare mai amplă, îndrept….

Vezi dicționar

Actori principali în domeniu

Ca în orice domeniu, implicarea diverșilor actori și colaborarea dintre aceștia este esențială și când vine vorba de dezvoltarea rurală: pornind de la instituțiile Uniunii Europene care pot oferi finanțare și ghidare strategică, până la autoritățile și instituțiile publice care ar trebui să cunoască nevoile specifice comunităților rurale. În același timp, sunt importante și organizațiile interguvernamentale și internaționale care aduc experiențe și resurse suplimentare, organizațiile neguvernamentale care…

Vezi toți actorii

🟨 Probleme identificate

Prin acest raport am încercat să înțelegem principalele probleme cu care se confruntă mediul rural din România. Fără să ne propunem să fim exhaustivi, abordarea este mai degrabă una transversală. Am încercat să vedem care sunt acele puncte critice ale intersecției dintre mediul rural și sănătate, educație, antreprenoriat și piața muncii, cultură și participare civică.

CONDIȚII DE TRAI ȘI INFRASTRUCTURĂ

O infrastructură funcțională este esențială pentru a oferi un nivel de trai decent pentru cetățeni - prin accesul la apă, electricitate, căldură și la o locuință rezistentă - dar și pentru a asigura o deplasare comodă atât a acestora, cât și a altor entități, printr-o rețea de drumuri solidă. Cu toate acestea, în mediul rural, infrastructura este adesea deficitară și insuficient dezvoltată, un aspect ce stă la baza majorității problemelor cu care se confruntă satele și comunele din România. În această secțiune vom discuta în mai mare detaliu deficiențele infrastructurii în mediul rural, de la calitatea locuințelor și accesul la infrastructura de utilități publice, până la dificultățile de transport.

PROBLEME DE ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Pentru dezvoltarea continuă a unei localități este esențială o administrație publică eficientă, informată și dotată cu resursele necesare, care să răspundă activ la nevoile locuitorilor. În multe localități din mediul rural, administrațiile locale se confruntă adesea cu dificultăți, provocate de mai mulți factori printre care o lipsă de resurse financiare, competențe insuficiente sau canale de comunicare și cooperare deficitare cu alți actori implicați în localitate (locuitori, ONG-uri, alte administrații etc.). În această secțiune urmează să discutăm problemele principale care influențează modul în care administrațiile locale din mediul rural își gestionează activitatea și care scad gradul ei de eficiență.

PROBLEME SOCIO-DEMOGRAFICE

Pentru a înțelege mai bine mediul rural este esențială și înțelegerea locuitorilor săi - condițiile în care trăiesc, oportunitățile de care dispun, dar și percepțiile pe care le au. Aceste aspecte sunt influențate de problemele enumerate în restul secțiunilor, dar influențează și ele, la rândul lor, modul în care locuitorii ruralului reacționează la anumite situații și efectuează anumite alegeri. În secțiunea ce urmează, vom discuta despre această perspectivă socială asupra mediului rural, adresând realități precum gradul de sărăcie, îmbătrânirea și migrația populației și provocările tinerilor din mediul rural.

PROBLEME PRIVIND ACCESUL LA SERVICII

Pentru orice persoană, accesul la serviciile de bază – de educație, sănătate și asistență socială – este esențial pentru a-și trăi viața în mod normal, pentru a cunoaște oportunitățile de care dispune și pentru a dobândi cunoștințele necesare. Cu toate acestea, în mediul rural, accesul este adesea deficitar, datorită unei infrastructuri insuficiente și a unor resurse limitate. În secțiunea ce urmează, vom discuta problemele principale cu care se confruntă fiecare dintre aceste servicii în parte - sistemul educațional, sistemul medicală, serviciile sociale – cu scopul de a evidenția felul în care sunt organizate în mediul rural, măsura în care sunt înțelese și lipsurile pe care le au.

PROBLEME DE AGRICULTURĂ

Fiind principalul element asociat în mod convențional cu mediul rural, agricultura reprezintă activitatea economică dominantă în rural, dar și o sursa de hrană esențială pentru mulți săteni. Marea majoritate a locuitorilor ruralului implicați în agricultură sunt fermieri mici și mijlocii, pentru care aceasta reprezintă sursa principală de venit. Mulți dintre ei practică agricultura de subzistență, însă, în prezent, se confruntă cu o serie de dificultăți provocate de resurse insuficiente și competiția pentru acces la piață cu fermele mari și companiile internaționale, care sunt axate pe monoculturi. În secțiunea aceasta vom discuta câteva din provocările principale ale micilor producători agricoli din România.

PROBLEME PRIVIND ACTIVITĂȚILE NONAGRICOLE

Deși sectorul agricol este cel dominant în mediul rural, există un număr important de activități non-agricole care ar putea fi practicate de locuitorii ruralului, printre care profesii tradiționale precum cele de meșter sau meșteșugar, dar și diverse mici afaceri sau întreprinderi din industria ospitalității, ce ar putea promova turismul rural. Cu toate acestea, sectoarele non-agricole se confruntă cu o atenție redusă comparativ cu cel agricol, accentuat și de o lipsă de cunoștințe a locuitorilor ruralului când vine vorba de practicarea eficientă a acestor meserii și atragerea de clienți. În secțiunea aceasta urmează să discutăm aceste aspecte, concentrându-ne pe cele două elemente esențiale pentru dezvoltarea unei afaceri - cunoștințe antreprenoriale și surse de finanțare.

PROBLEME DE PATRIMONIU ȘI CULTURĂ

România este o țară cu o lungă tradiție populară și cu un patrimoniu cultural imobil și imaterial bogat, o mare parte din el situat în mediul rural. Conservarea patrimoniului contribuie nu numai la păstrarea istoriei și tradițiilor țării, dar și la oportunități prezente pentru locuitori, care pot fi implicați în procesele de restaurare și în activități turistice destinate obiectivelor de patrimoniu. În fond, patrimoniul e și el strâns legat de creșterea calității vieții. Cu toate acestea, realitatea pe teren la momentul actual este una precară, datorată unui număr de factori, printre care resurse financiare limitate, o infrastructură de restaurare insuficient dezvoltată și o legislație incertă. În secțiunea aceasta vom aduce în discuție dificultățile cu care se confruntă protejarea patrimoniului în spațiul rural și asigurarea accesului la acesta, concentrându-ne în special pe cel imobil (case tradiționale, monumente, clădiri etc.).

PROBLEME PRIVIND ANIMALELE ABANDONATE ȘI ACCESUL LA MEDICINĂ VETERINARĂ

Importantă pentru dezvoltarea rurală este și starea animalelor, dat fiind numărul lor mare în mediul rural, dar și importanța lor pentru gospodării. Cu toate acestea, accesul limitat la servicii esențiale precum cele veterinare sau cele de sterilizare poate îngreuna creșterea animalelor și protejarea lor pe termen lung. Aceste aspecte vor fi adresate în secțiunea ce urmează.


🟡 Soluții proiectate

Descoperă soluțiile digitale pe care le-am conceput în cadrul programului și modurile în care ele pot să contribuie la schimbarea pe care ne-o dorim cu toții în România.

FermierHUB

Hub digital pentru învățare și colaborare în mediul rural

AgriPlan+

Instrument pentru planificare și organizare pentru fermieri


Platouaș 2.0

Conectarea consumatorilor cu micii producători pentru sustenabilitate

Tradiții în ziduri

Centru integrat de resurse pentru arhitectura rurală


Alertă Patrimoniu 2.0

Informații actualizate despre monumentele istorice degradate

Artizan Atlas

Promovare pentru comunitatea de meșteșugari și artizani din România


Lentila Rurală

Valorificarea și conservarea tradițiilor și obiceiurilor din satele din România

Cine sunt mâine?

Skill-uri și abilități noi pentru tinerii din mediul rural


Implică-teen

Spațiu digital care să inspire și să sprijine tinerii din mediul rural

Gusturi Locale

Sprijin și ghidare pas cu pas pentru micii antreprenori din mediul rural


Azi la sat

Promovarea și centralizarea experiențelor și activităților tipic rurale

Work from sat

Conectarea persoanelor care lucrează remote cu comunitățile rurale


E-viață la țară

Acces la informații legate de fonduri și finanțări pentru mediul rural

Asistent Medical Comunitar

Acces la servicii medicale și sprijin pentru vulnerabili


Doctor Call

Acces la medici de specialitate și asistență de la distanță

Safe Ride

Ajutor voluntar pentur deplasarea la medic sau pentru urgențe


Centrul de sănătate

Informație accesibilă pentru educația sanitară pentru toată populația

Sănătateamintală.ro

Soluție de informare despre sănătatea mintală


Școala Rurală Digitală

Acces la profesori bine pregătiți pentru copiii din mediul rural

Stai de Vorbă

Acces la consilieri școlari pentru copiii din mediul rura


Resurse profesori

Materiale de pregătire pentru profesorii din mediul rural

EduacCES

Resurse educaționale gratuite pentru profesorii care lucrează cu copii cu CES


Website Chatbot

Soluție simplă de accesare de servicii pentru victimele violenței domestice

Descurcă.tech (la sat)

Creșterea nivelului abilităților digitale în mediul rural

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații